Thúy Kiều Nôm Nam / Đoạn 3

Giới thiệu một bản tóm lược Kiều:

Thúy Kiều Nôm Nam 

Nguyễn Văn Sâm

  

                                   Đoạn 3: Kiều sang phòng trọ tình nhân_Trọng về hộ tang

Đoạn ba nầy cũng ngắn, chỉ có bảy hàng Nôm, nói hai chuyện quan trọng trong quyển Kiều của Nguyễn Du:

(1) Kiều sang thư phòng của Kim Trọng lúc trời sụp tối trong khi cả nhà Kiều đi sinh nhật ngoại gia. Đàn địch, lần khân, kẻ muốn bẻ nhụy người e ấp chối từ. Rồi thề nguyền, gắn bó trước trăng thề v. v… Sáng ra tiểu đồng của Trọng báo tin có thư nhà báo chú mình ở Liêu Dương vừa mất Kiều mới trở về.

(2) Trọng phải lên đường đi hộ tang, Kiều tiển đưa bịn rịn, khi chia tay thì trời đã tối, trăng đã lên từ lâu.

Đoạn nầy tả được mối tình sâu đậm của Kiều với Kim Trọng, xứng đáng cho sự thương nhớ của Trọng với Kiều sau nầy trong bao nhiêu năm cách biệt. Trước mối tình đẹp tha thiết của đôi thiếu niên tàu sắc Nguyễn Du đưa nét cắt phũ phàng của tác giả ra: gia biến với chuyện thằng bán tơ vu oan khiến Kiều theo sóng đời trôi dạt ra khỏi gia đình êm ấm…

….Gặp mặt nhau đôi lứa hẹn hò,

Một lời nguyện trăm năm kết tóc.

Đôi kim xuyến giao cho bạn ngọc,

Vuông khăn là gói lại trao tay…

(3) Kiều sang phòng tình nhân_ Trọng về hộ tang chú.

Bỗng ngoại gia sanh nhựt đến ngày,

Cha cùng mẹ, hai em qua đó.

Kiều sắm sửa lễ mừng chúc thọ.

Rãnh việc nhà rồi sẻ bước qua. [sẻ: ren rén]

Kim gặp Kiều trò chuyện dan ca, [dan ca: nói cho có chuyện

Đàn mãn tiệc rồi sang nghề vẻ không đẩu đuôi gì]

Mấy khi đặng chung tình lặng lẽ. [cảnh giúp người!]

Tấm trăng mành kết thệ non sông.

Trước cửa nghe tiếng trẻ tiểu đồng,

Thơ thúc phụ Liêu Dương vừa tới.

Ôi thôi!

Trời đã khiến kẻ trông người đợi. [khiến chia tay]

Lâm nỗi tang phải dẹp nỗi tình.

Nay dùn dằn còn ở Bắc Kinh. [ Dùn dằn: bịn rịn]

Mai ruỗi vó Liêu Dương ngàn dặm.

Mối sầu riêng một ngày một thấm,

Bước đường đi càng bữa càng xa.

Đưa ân nhân một dặm quan hà,

Cùng bạn ngọc thỏa tình hoài ái.

Kim dời ngựa rồi Kiều trở lại. [Ác chìm: Mặt trời lặn,

Ác tây chìm thỏ bạc lâu ra. Thỏ bạc lâu ra: trăng lên đã lâu]

Nguyễn Văn Sâm

(Alexandria, LA, Dec 21, 2018)