NHỮNG BÀI VIẾT MỚI ĐĂNG TRONG THÁNG

THÁNG 04-2019

TÊN MỤC / TÊN TÁC GIẢ / TÊN BÀI

English section / Nguyễn Văn Ngưu / Utilization of rice grains and other parts of rice plants in Vietnam.

Văn học / Nguyễn Văn Ngưu / Mưa Huế.

Tài liệu đọc thêm / Lâm Văn Bé / Chợ trời đại học và tiến sĩ Việt Nam.

Văn hóa / Đào Đức Chương / Bài Chòi Bình Định.

Văn học, Lịch sử / Đàm Trung Pháp / Uy vũ bất năng khuất.

Môi trường, Tục ngữ và ca dao / Thái Công Tụng / Thực vật họ Bầu, Bí.

Văn học / Lâm Văn Bé / Nguyễn Đình Chiểu qua lăng kính của thực dân Pháp và Cộng Sản Việt Nam.

Văn hóa, Lịch sử / Đào Đức Chương / Từ võ lý đến chiến thuật.

Tài liệu đọc thêm, Ca dao tục ngữ / Thái Công Tụng / Mây và con người, Gió và con người, Nước và các bến đò.

Cultural research lessons / Nguyễn Huy và Lâm Vĩnh Thế / Lesson 03.

Văn phạm và ngôn ngữ Việt Nam / Tu Dinh và Vo Cao / Tiếng Việt kém chính xác.

English Section / Nguyễn Văn Ngưu / Vietnam’s rice production in near future.

Phiếm luận về ngôn ngữ và văn học / Đàm Trung Pháp / Thậm xưng, Lối phát âm tiếng Ý.

Văn học Việt Nam / Nguyễn Văn Sâm / Nguyên Sa, nhà thơ tình và nhiều phương diện văn nghệ.

Lịch sử, Văn học Việt Nam / Đàm Trung Pháp / Chính trực và can trường.

Lịch sử, Văn học Việt Nam / Đàm Trung Pháp / Khải hoàn ca ngũ ngôn tứ tuyệt.