Vạn lý tình (Huy Cận)

Vạn lý tình

Huy Cận

Người ở bên trời, ta ở đây;

Chờ mong phương nọ, ngóng phương nầy.

Tương tư đôi chốn, tình ngàn dặm,

Vạn lý sầu lên núi tiếp mây.

Nắng đã xế về bên xứ bạn;

Chiều mưa trên bãi, nước sông đầy.

Trông vời bốn phía không nguôi nhớ,

Dơi động hoàng hôn thấp thoáng bay.

Cơn gió hiu hiu buồn tiễn biệt,

Xa nhau chỉ biết nhớ vơi ngày.

Chiếu chăn không ấm người nằm một,

Thương bạn, chiều hôm, sầu gối tay.

 

 

Love From Ten Thousand Miles

Huy Can

You are over the horizon, I am here, so far away;

Expecting from that direction, looking over this way.

We are both lovesick of a love that sets us thousands of miles apart

And the ten-thousand-mile sorrow joins the mountains and clouds in part

Sunrays have declined towards the place where you reside;

The afternoon rain falls on the river’s bank when it is at high tide

Looking over in the four directions does not diminish my thinking of you now,

When startled night bats are flying, disappearing and appearing, all around.

The wind seems to lightly caress the sadness of the farewell saying

To lessen the distance between us means to revert to day counting.

Mats and blankets cannot keep a lonely body warm in bed,

To sleep at night, missing you, I tuck my arm, in sorrow, under my head.

Translated from Vietnamese into English

by Hương Cau Cao Tân

July 19, 2019  –  British Columbia, Canada