GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP

GS ĐÀM TRUNG PHÁP

Giáo sư Đàm Trung Pháp là Chủ biên tiên khởi của TẬP SAN VIỆT HỌC. Ông sinh năm 1941 tại Bắc Ninh, học xong bậc tiểu học tại Hà Nội, và tốt nghiệp trung học năm 1959 tại Saigon. Ngay sau đó, ông được học bổng quốc gia du học Hoa Kỳ chuyên về văn chương và ngữ học, và đến năm 1965 thì hồi hương. Ông được Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa thâu nhận làm giảng viên Anh ngữ cho các sinh viên Đại Học Y Khoa Saigon cho đến khi ông nhập ngũ vào cuối năm 1966.

Sau một thời gian ngắn trong quân ngũ, chuẩn úy bộ binh Đàm Trung Pháp được biệt phái ngoại ngạch về Bộ Giáo Dục năm 1968 và được bổ nhiệm làm giám đốc Trung Tâm Thính Thị Anh Ngữ kiêm giám đốc Trường Sinh Ngữ. Năm 1971, Bộ Giáo Dục sáp nhập hai cơ sở này thành một, với danh xưng Trung Tâm Sinh Ngữ đặt trực thuộc Viện Đại Học Saigon. Giáo sư Đàm Trung Pháp trở thành giám đốc cơ sở đại học tân lập, kiêm giảng sư ngữ học Anh tại Đại Học Sư Phạm Saigon cho đến năm 1975.

Tại Hoa Kỳ sau quốc nạn 1975, Giáo sư Đàm Trung Pháp tiếp tục làm giáo dục với các nhiệm vụ giảng huấn và quản trị dưới đây, theo thứ tự thời gian:

1976–1980: Lecturer of English, San Antonio College, Texas.

1981–1998: Director of world languages, Dallas Independent School District, Texas.

1998–2004: Associate professor of linguistics, Texas Woman’s University.

2004–2012: Professor of linguistics, Texas Woman’s University.

2012–present: Professor of linguistics emeritus (tước vị danh dự do TWU ân tặng khi hồi hưu).

Về nghiên cứu và sáng tác, Giáo sư Đàm Trung Pháp đã là tác giả (author) hoặc chủ biên (editor) cho các tài liệu giáo khoa dưới đây, theo thứ tự thời gian:

1972-author: The Fundamentals of American English Phonology (Center of Languages, University of Saigon).

1973-author: The Fundamentals of American English Syntax (Center of Languages, University of Saigon).

1980–author: A Contrastive Approach for Teaching ESL to Indochinese Students (Intercultural Development Research Association, San Antonio, Texas).

1981–author: A Manual for Teachers of Indochinese Students (Intercultural Development Research Association, San Antonio, Texas).

1992-author: Immersion Spanish Programs in Elementary Schools (Division of Curriculum and Instruction, Dallas Independent School District, Texas).

1994-author: Instructional Guide for World Languages (Division of Curriculum and Instruction, Dallas Independent School District, Texas).

2004-contributing author: Resource Guide of Language Transfer Issues for English Language Learners (Rigby Textbook Company, Barrington, Illinois).

2006–series editor: Cultural and Linguistic Issues for English Language Learners (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2007–series editor: Intercultural Understanding (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2008–series editor: Current Issues and Best Practices in Bilingual and ESL Education (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2009–series editor: Understanding the English Language Learner (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2010–series editor: Teaching English Language Learners: An International Perspective (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2011-series editor: Linguistic and Cultural Considerations for English Language Learners (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

 


GS Nguyễn Văn Sâm

GS Nguyễn Văn Sâm

 Giáo sư Nguyễn Văn Sâm sanh ngày 21 tháng 03 năm 1940 tại Sàigòn. Tốt nghiệp Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học (Tây Phương) 1965. Cao Học Văn Chương (Việt Nam) 1972.  Năm Thứ Nhứt Tiến Sĩ Văn Chương Việt Nam (Khóa độc nhất trước 1975).

Từng dạy  Trung học (Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Sàigòn) Đại học (Sàigòn, Cần Thơ, Hòa Hảo, Cao Đài, Vạn Hạnh). Vượt biên đến Nam Dương tháng 03 /1979, vào Mỹ tháng 09/1979. Dạy học  từ đó đến khi về hưu năm 2006. Viết cho các tạp chí Văn, Văn Học, Đi Tới, Chánh Pháp….)

TÁC PHẨM

TRƯỚC 1975:

1. Văn Chương Tranh Đấu Miền Nam (Kỷ Nguyên, Sàigòn, 1969)
2. Văn học Nam Hà (Lửa Thiêng, Sàigòn, 1972, 1974),
3. Văn Chương Nam Bộ và cuộc Kháng Pháp 1945-1954 (Lửa Thiêng, Sàigòn, 1972, Xuân Thu, CA, 1988)

SAU 1975:

A. Sáng tác:

1. Miền Thượng Uyển Xưa, tập truyện (Bách Việt, CA 1983, in chung với Đặng Phùng Quân),
2. Câu Hò Vân Tiên, tập truyện (Gió Việt, TX, 1984),
3. Ngày Tháng Bồng Bềnh, tập truyện (Gió Việt, TX, 1987),
4. Khói Sóng Trên Sông, tập truyện (Văn, CA, 2000),
5. Quê Hương Vụn Vỡ, tập truyện (Viện Việt Học, CA, 2012),
6. Giọt Nước Nghiêng Mình, tập truyện (Viện Việt Học, CA, 2018.)
7. Ước Vọng Bay Tan, kịch thơ (Tiếng Quê Hương, Virginia, 2016)

B. Phiên âm từ sách Nôm:

1. Trương Ngáo (Viện Việt Học, 2008),
2. Tội Vợ Vợ Chịu (Viện Việt Học, 2010),
3. Người Hùng Bình Định (Viện Việt Học, 2012),
4. Mà Lòng Tôi Thương (Viện Việt Học, 2013)
5. Tỉnh Mê Một Cõi (Viện Việt Học 2015),
6. Báo Ứng Nhân Quả (Gió Việt, 2016)

C. Chú giải sách xưa:

1. Kể Chuyện Tình Buồn (Chú giải “U Tình Lục” của Hồ Văn Trung, 2014,
2. Chuyện Đời Xưa (Chú giải “Chuyện Đời Xưa” của Trương Vĩnh Ký (Ananda Viet Foundation, 2017).


GS Phạm Văn Hải

GS Phạm Văn Hả

Giáo sư Phạm Văn Hải là một professorial lecturer kỳ cựu giảng dạy ngôn ngữ và văn học Việt Nam cho  Đại học Georgetown và Đại học George Washington tại thủ đô Washington, DC. Ông đã theo học các trường trung học và đại học dưới đây: 

Trung-học

Dũng-Lạc, Hà-nội

Hồ-Ngọc-Cẩn, Sài-gòn

Hồ Ngọc Cẩn, Gia-định

Chu Văn An, Sài-gòn.

Đại-học

Trường Khoa-học và Trường Văn-Khoa, Sài-gòn

Trường Ngữ-học và Ngôn-ngữ, Viện Đại-học Georgetown, Washington, DC.

Sách đã xuất bản

 • Quốc-văn – Lớp Ðệ Tứ (1966)
 • Quốc-văn – Lớp Ðệ Nhị (1970)
 • Ðối-chiếu Tiếng Hán-Việt và Tiếng Bắc-kinh (1967)
 • Vần tiếng Việt (1976)
 • Ảnh-hưởng Trung-hoa trong tiếng Việt (1976)
 • The influence of T’ang Poetry into Vietnamese Poetry Written in Nôm Characters and in Quốc-ngữ Writing and in Vietnamese Writing System (1980)
 • Sách Vỡ Lòng (1981)
 • Sơ-lược về Thể Lục-bát (1994)
 • Ðàn Bà (1994)
 • Ði Tìm Một Ðường Lối Viết Truyện Ngắn (1994)
 • Thơ Tình (1995)
 • [Vietnamese I – For College Students] (1996)
 • Tiếng Việt II – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
 • [Vietnamese II – For College Students], 1997
 • Tiếng Việt III – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
 • [Vietnamese III – For College Students], 1997
 • Tiếng Việt IV – Dành cho Sinh-viên Ðại-học
 • [Vietnamese IV – For College Students], 1998
 • Viết Lại Truyện Ðời Xưa: Mưu-trí Ðàn Bà (1997)
 • Tiếng Kèm (1998)
 • Chữ Hán và tiếng Hán-Việt (2004)

GS Thái Công Tụng

Giáo sư Thái Công Tụng là cựu học sinh Quốc học Huế, Kỹ sư Nông học và Cử nhân Khoa học tại Toulouse (Pháp), Tiến sĩ Khoa học (1965) với luận án “Étude pédologique de la moyenne vallée du Sông Ba”“Les principales formations végétales de la plaine de Phan Rang.”

Giáo sư các Đại học khác nhau trong nước: Đại Học Khoa học, Đại học Văn khoa, Đại học Nông Lâm Saigon.

Truớc 1975, giữ các nhiệm vụ như Giám Đốc Viện Khảo Cứu Nông Nghiệp Trưởng Khối Kế Hoạch và Kỷ Thuật Bộ Canh Nông.

Sau 1975, định cư tại Canada và làm việc với các tổ chức quốc tế tại nhiều xứ thuộc miền Caraibes (Haiti), thuộc Đông Phi (Rwanda), thuộc Tây Phi (Guinée-Bissau), thuộc miền Sahel (Mali, Niger), và thuộc Nam Á (Népal).

Tác giả sách giáo khoa “Thổ nhưỡng học” (Nhà xuất bản Lửa Thiêng in tại Saigon năm 1972) và nhiều bài biên khảo trong các tạp chí như Định Hướng, Truyền Thông, Quốc Gia, Pháp Âm, Viên Giác. Ngoài ra, còn là tác giả sách “Việt Nam: môi trường và con người” được giải thưởng Văn học của Hội Quốc Tế Y sĩ Việt Nam Tự Do năm 2008.

 

Tập-San Việt-Học • Viện Việt-Học • 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683, USA • Tel: 714-775-2050 • Email: info@viethoc.com