GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP

GS ĐÀM TRUNG PHÁP

GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP (BA, MS, PHD) sinh năm 1941 tại Bắc Ninh, học xong bậc tiểu học tại Hà Nội, và tốt nghiệp trung học năm 1959 tại Saigon. Ngay sau đó, ông được học bổng quốc gia du học Hoa Kỳ chuyên về văn chương và ngữ học. Hồi hương năm 1965, ông được Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa thâu nhận làm Giảng viên Anh ngữ tại Đại học Y khoa Saigon cho đến khi ông nhập ngũ vào cuối năm 1966.

Năm 1968, chuẩn úy Đàm Trung Pháp được biệt phái ngoại ngạch về Bộ Giáo Dục và được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung Tâm Thính Thị Anh Ngữ (khi ấy trực thuộc Bộ Giáo Dục).  Năm 1971, Bộ Giáo Dục cho cải tổ toàn diện cơ sở này với tên mới là Trung Tâm Sinh Ngữ đặt trực thuộc Viện Đại Học Saigon, đồng thời bổ nhiệm Giáo sư Đàm Trung Pháp làm Giám đốc Trung Tâm Sinh Ngữ kiêm nhiệm Giảng sư ngữ học Anh tại Đại Học Sư Phạm Saigon cho đến năm 1975.

Tại Hoa Kỳ sau quốc nạn 1975, Giáo sư Đàm Trung Pháp tiếp tục giảng dạy Anh ngữ và ngữ học Anh cũng như quản trị hành chánh cho các cơ sở giáo dục ở tiểu bang Texas dưới đây:

1976–1980: Lecturer of English, San Antonio College, Texas.

1981–1998: Director of world languages, Dallas Independent School District, Texas.

1998–2004: Associate professor of linguistics, Texas Woman’s University.

2004–2012: Professor of linguistics, Texas Woman’s University.

2012–present: Professor of linguistics emeritus (tước vị danh dự vĩnh viễn do Texas Woman’s University ân tặng khi hồi hưu).

Về nghiên cứu và sáng tác, Giáo sư Đàm Trung Pháp đã là tác giả (author) hoặc chủ biên (editor) cho các tài liệu giáo khoa dưới đây:

1972-author: The Fundamentals of English Phonology (Center of Languages, University of Saigon).

1973-author: The Fundamentals of English Syntax (Center of Languages, University of Saigon).

1980–author: A Contrastive Approach for Teaching ESL to Indochinese Students (Intercultural Development Research Association, San Antonio, Texas).

1981–author: A Manual for Teachers of Indochinese Students (Intercultural Development Research Association, San Antonio, Texas).

2004-author: Resource Guide of Language Transfer Issues for English Language Learners (Rigby Textbook Company, Barrington, Illinois).

2006–editor: Cultural and Linguistic Issues for English Language Learners (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2007–editor: Intercultural Understanding (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2008–editor: Current Issues and Best Practices in Bilingual and ESL Education (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2009–editor: Understanding the English Language Learner (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2010–editor: Teaching English Language Learners: An International Perspective (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

2011-editor: Linguistic and Cultural Considerations for English Language Learners (Federation of North Texas Area Universities, Denton, Texas).

 


GS Nguyễn Văn Sâm

GS Nguyễn Văn Sâm

GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN SÂM sanh ngày 21 tháng 03 năm 1940 tại Sàigòn. Tốt nghiệp Cử Nhân Giáo Khoa Triết Học (Tây Phương) 1965, Cao Học Văn Chương (Việt Nam) 1972, và Năm Thứ Nhứt Tiến Sĩ Văn Chương Việt Nam (Khóa độc nhất trước 1975).

Từng dạy  Trung học (Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Sàigòn) Đại học (Sàigòn, Cần Thơ, Hòa Hảo, Cao Đài, Vạn Hạnh). Vượt biên đến Nam Dương tháng 03 /1979, vào Mỹ tháng 09/1979. Dạy học  từ đó đến khi về hưu năm 2006. Viết cho các tạp chí Văn, Văn Học, Đi Tới, Chánh Pháp….)

TÁC PHẨM

TRƯỚC 1975:

1. Văn Chương Tranh Đấu Miền Nam (Kỷ Nguyên, Sàigòn, 1969)
2. Văn học Nam Hà (Lửa Thiêng, Sàigòn, 1972, 1974),
3. Văn Chương Nam Bộ và cuộc Kháng Pháp 1945-1954 (Lửa Thiêng, Sàigòn, 1972, Xuân Thu, CA, 1988)

SAU 1975:

A. Sáng tác:

1. Miền Thượng Uyển Xưa, tập truyện (Bách Việt, CA 1983, in chung với Đặng Phùng Quân),
2. Câu Hò Vân Tiên, tập truyện (Gió Việt, TX, 1984),
3. Ngày Tháng Bồng Bềnh, tập truyện (Gió Việt, TX, 1987),
4. Khói Sóng Trên Sông, tập truyện (Văn, CA, 2000),
5. Quê Hương Vụn Vỡ, tập truyện (Viện Việt Học, CA, 2012),
6. Giọt Nước Nghiêng Mình, tập truyện (Viện Việt Học, CA, 2018.)
7. Ước Vọng Bay Tan, kịch thơ (Tiếng Quê Hương, Virginia, 2016)

B. Phiên âm từ sách Nôm:

1. Trương Ngáo (Viện Việt Học, 2008),
2. Tội Vợ Vợ Chịu (Viện Việt Học, 2010),
3. Người Hùng Bình Định (Viện Việt Học, 2012),
4. Mà Lòng Tôi Thương (Viện Việt Học, 2013)
5. Tỉnh Mê Một Cõi (Viện Việt Học 2015),
6. Báo Ứng Nhân Quả (Gió Việt, 2016)

C. Chú giải sách xưa:

1. Kể Chuyện Tình Buồn (Chú giải “U Tình Lục” của Hồ Văn Trung, 2014)
2. Chuyện Đời Xưa (Chú giải “Chuyện Đời Xưa” của Trương Vĩnh Ký (Ananda Viet Foundation, 2017).


GS Thái Công Tụng

GIÁO SƯ THÁI CÔNG TỤNG là cựu học sinh Quốc học Huế, Kỹ sư Nông học và Cử nhân Khoa học tại Toulouse (Pháp), Tiến sĩ Khoa học (1965) với luận án “Étude pédologique de la moyenne vallée du Sông Ba” và “Les principales formations végétales de la plaine de Phan Rang.”

Giáo sư thỉnh giảng các Đại học khác nhau trong nước: Đại Học Khoa học, Đại học Văn khoa, Đại học Nông Lâm Saigon.

Truớc 1975, giữ các nhiệm vụ như Giám Đốc Viện Khảo Cứu Nông NghiệpTrưởng Khối Kế Hoạch và Kỷ Thuật Bộ Canh Nông.

Sau 1975, định cư tại Canada và làm việc với các tổ chức quốc tế tại nhiều xứ thuộc miền Caraibes (Haiti), thuộc Đông Phi (Rwanda), thuộc Tây Phi (Guinée-Bissau), thuộc miền Sahel (Mali, Niger), và thuộc Nam Á (Népal).

Tác giả sách giáo khoa “Thổ nhưỡng học” (Nhà xuất bản Lửa Thiêng in tại Saigon năm 1972) và nhiều bài biên khảo trong các tạp chí như Định Hướng, Truyền Thông, Quốc Gia, Pháp Âm, Viên Giác. Ngoài ra, còn là tác giả sách “Việt Nam: môi trường và con người” được giải thưởng Văn học của Hội Quốc Tế Y sĩ Việt Nam Tự Do năm 2008.

 

Tập-San Việt-Học • Viện Việt-Học • 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683, USA • Tel: 714-775-2050 • Email: info@viethoc.com