Tản mạn về Kiên Giang, nhà thơ Minh hương Việt hóa

Tác giả:

(Bìa bản nhạc thơ Kiên Giang do Huỳnh Anh phổ. Tài liệu từ Internet.) Trong văn chương Việt Nam hiện đại có một sự kiện đặc biệt là ba thơ-truyện[1] của ba nhà thơ Bắc Trung Nam nổi tiếng lại xuất hiện rất gần nhau, cuối thập niên 40 và đầu thập niên 50. Cả […]

Xem thêm
Page 11 of 11
1 9 10 11