Điểm Sách

Tiếng Việt gốc ngoại quốc

                                                               ĐÀM TRUNG PHÁP                                                                   ĐIỂM SÁCH:                                                        TIẾNG VIỆT GỐC NGOẠI QUỐC                                                         NGUYỄN HỮU PHƯỚC, PH.D.                                                      Tái bản lần thứ nhất năm 2014                                                  316 trang • $18 • Liên lạc với tác giả:                                                 714-655-3632 • frankphuoc@yahoo.com       TIẾNG VIỆT GỐC NGOẠI QUỐC là một tác...

Phù thuật Việt Nam

ĐÀM TRUNG PHÁP ĐIỂM SÁCH: PHÙ THUẬT VIỆT NAM (LÊ VĂN LÂN) NXB Nam Việt / 2009 / 333 trang Điện thoại liên lạc: 512-252-9827 PHÙ THUẬT VIỆT NAM (PTVN) do Bác sĩ Lê Văn Lân biên khảo là một tác phẩm hấp dẫn lạ thường. Có thể nói “ma lực” của cuốn sách đã khiến tôi bỏ ngang các công việc khác để có thì giờ đọc nó từ đầu đến cuối trong một ngày. Đọc xong, tôi thấy như tôi đã tìm ra cho mình một gốc rễ tinh thần nào đó, cũng như một lạc thú tâm linh hiếm quý. Được viết một cách vừa lôi cuốn vừa uyên bác, cuốn biên khảo này đã rành rẽ phơi bầy ra cái tiềm thức tâm linh kỳ bí của người Việt – một điều mà nhiều người...

Chữ Nho & Đời Sống Mới

ĐÀM TRUNG PHÁP  ĐIỂM SÁCH: CHỮ NHO & ĐỜI SỐNG MỚI (NGUYỄN NGỌC PHÁCH) Tổ-hợp Xuất-bản Miền Đông Hoa-kỳ Xuất bản năm 2004 • 730 trang Điện thoại: 703-525-4538 Trong mùa Giáng Sinh 2003 từ Dallas đi thăm gia đình, tôi ghé tiệm sách Tự Lực tại Little Saigon và ngẫu nhiên mua được cuốn CHỮ NHO VÀ ĐỜI SỐNG MỚI – với tựa đề phụ “Thành-ngữ Hán-Việt Thông-dụng” – do Giáo Sư Nguyễn Ngọc Phách biên soạn. Ngờ đâu tôi vừa tặng cho tôi một món quà đặc biệt! Là người mê ngôn ngữ, tôi không thể rời cuốn CN&ĐSM trong nguyên một tuần lễ, và thích nó đến nỗi phải thông báo ngay cho lớp Hán-Việt do Viện Việt Học tổ chức trên...

Ngôn Ngữ

Giọng Bình Định

GIỌNG BÌNH ĐỊNH Đào Đức Chương   Bài thuyết trình trong “Hội Nghị Quốc Tế về Tiếng Việt: Lịch Sử và Giảng Dạy” tại Viện Viện Học ở Westminster (California, USA) ngày 7- 7- 2007 Điểm đặc biệt của dân tộc ta là suốt từ ải Nam Quan đến mũi Cà Mau, từ xưa đến nay, người Kinh đều nói một thứ tiếng và tất cả các dân tộc thiểu số, ngoài tiếng nói riêng của dân tộc mình, họ cũng nói rành tiếng Việt. Hơn thế, trên toàn quốc, người Việt Nam đều dùng một thứ chữ viết. Tuy nhiên, nước ta trải dài qua nhiều vĩ tuyến, điểm cực Bắc thuộc xã Lũng Cú huyện Đồng Văn tỉnh Hà Giang ở 23º 23’ phút Bắc vĩ tuyến, điểm cực Nam (không...

Cái âm, cái ấm, cái ầm

Cái âm, cái ấm, cái ầm! Nguyễn Hy Vọng Trong mọi ngôn ngữ, cái âm và cách viết cho nó ra chữ không thể nào hợp cách 100%. Spanish: viết la vida [life] mà lại đọc la bida từ 1000 năm rồi. French: le sein, le saint cũng một âm thôi, vừa là cái vú vừa là ông thánh, quá đã! Mỹ thì meet và meat, bạn hiểu sao rồi. Mỹ và Pháp thì: research và recherche viết hai cách đọc hai cách nhưng là một nghĩa thôi. Cho nên một âm của mọi ngôn ngữ có thể viết nhiều cách, đọc ra nhiều cách và hiểu nhiều cách, sinh ra nhiều tiếng nhiều từ .. miễn là mọi người của một ngôn ngữ nào đó đồng lòng hiểu một cách riêng là được. Xin đừng...

Tương lai của tiếng Việt

Tương lai tiếng Việt Nguyễn Hy Vọng [Viết tặng những thầy cô dạy tiếng Việt ở ngoài nước] Sau hơn 1900 năm bị ảnh hưởng mạnh của tiếng Tàu, tiếng Việt chỉ mạnh thêm, không yếu đi. Sau gần 100 năm bị ảnh hưởng của tiếng Pháp, mà bọn Việt cọng gọi là Pháp thực dân, tiếng Việt cũng đã có thêm hàng trăm tiếng Pháp để mà nói cho ra con nguời của thế kỹ văn minh, như là cái gara, vải kaki, mũ bê rê, ki lô, mét, ki lô mét …hàng mấy trăm tiếng rất cần có để mà nói, tiếng Việt có kém di đâu? Tôi không kể hết ra đây, nhưng ai cũng biết là không có những tiếng đó mình không sống được trong cái thế kỹ văn minh này, mà...

Tác Phẩm Mới

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Văn Hóa

Văn Học

Lịch Sử

Giáo Dục

Tập-San Việt-Học • Viện Việt-Học • 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683, USA • Tel: 714-775-2050 • Email: info@viethoc.com