CHỦ BIÊN DANH DỰ TẬP SAN VIỆT HỌC
(quá vãng)

 

GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP

GS ĐÀM TRUNG PHÁP
(1941-2021)

GIÁO SƯ ĐÀM TRUNG PHÁP (BA, MS, PHD) sinh năm 1941 tại Bắc Ninh, học xong bậc tiểu học tại Hà Nội, và tốt nghiệp trung học năm 1959 tại Saigon. Ngay sau đó, ông được học bổng quốc gia du học Hoa Kỳ chuyên về văn chương và ngữ học. Hồi hương năm 1965, ông được Bộ Giáo Dục Việt Nam Cộng Hòa thâu nhận vào ban giảng huấn Anh ngữ khoa học (Scientific English) tại Đại học Y khoa Saigon cho đến khi ông nhập ngũ vào cuối năm 1966.

Năm 1968, chuẩn úy Đàm Trung Pháp được biệt phái ngoại ngạch về Bộ Giáo Dục và được bổ nhiệm làm Giám đốc Trung Tâm Thính Thị Anh Ngữ. Năm 1971, Bộ Giáo Dục cho cải tổ toàn diện cơ sở này với tên mới là Trung Tâm Sinh Ngữ đặt trực thuộc Viện Đại Học Saigon, đồng thời bổ nhiệm Giáo sư Đàm Trung Pháp làm Giám đốc Trung Tâm Sinh Ngữ kiêm nhiệm Giảng sư ngữ học Anh tại Đại Học Sư Phạm Saigon cho đến năm 1975.

Tại Hoa Kỳ sau quốc nạn 1975, Giáo sư Đàm Trung Pháp tiếp tục giảng dạy Anh ngữ và ngữ học Anh cũng như quản trị hành chánh cho các cơ sở giáo dục ở tiểu bang Texas dưới đây:
1976–1980: Lecturer of English, San Antonio College, Texas.
1981–1998: Director of World Languages, Dallas Independent School District, Texas.
1998–2004: Associate Professor of Linguistics, Texas Woman’s University.
2004–2012: Professor of Linguistics, Texas Woman’s University.
2012–present: Professor Emeritus of Linguistics (tước vị danh dự vĩnh viễn do Texas Woman’s University ân tặng khi hồi hưu).

Về nghiên cứu và sáng tác, Giáo sư Đàm Trung Pháp đã là tác giả (author) hoặc chủ biên (editor) cho trên 10 tác phẩm và tài liệu giáo khoa bậc đại học trong thời gian 1976-2011.

Giáo sư Đàm Trung Pháp cộng tác trong Ban Giáo Sư Viện Việt-Học và là Cố Vấn Viện Việt-Học.
Giáo sư là Chủ Biên trong 3 Giáo sư thành viên thuộc Ban Chủ Biên Tập San Việt Học kể từ tháng Hai, 2018 cho đến tháng Hai, 2021. Sau 3 năm, vì lý do sức khoẻ, Giáo sư Đàm Trung Pháp là Chủ Biên Danh Dự cho Tập San Việt Học.

Vào ngày 2 tháng 12 năm 2021, Giáo sư Đàm Trung Pháp giã từ dương thế tại Laguna Woods, tiểu bang California, U.S.A. 

 


 

BAN CHỦ BIÊN TẬP SAN VIỆT HỌC

ĐỒNG CHỦ BIÊN:

 

GS Nguyễn Văn Sâm

GS Nguyễn Văn Sâm

GIÁO SƯ NGUYỄN VĂN SÂM sanh năm 1940 tại Sàigòn,
Từng dạy Trung học (Nguyễn Đình Chiểu, Mỹ Tho, Pétrus Ký, Sàigòn),
Đại học (Sàigòn, Cần Thơ, Hòa Hảo, Cao Đài, Vạn Hạnh).
Vượt biên đến Nam Dương tháng 03/1979, vào Mỹ tháng 09/1979. Dạy học từ đó đến khi về hưu năm 2006.
Viết cho các tạp chí Văn, Văn Học, Đi Tới, Chánh Pháp…
Từng xuất bản quyển sách đầu tay tại Sài Gòn vào năm 1969.
Là thành viên Ban Biên Tập Tự Điển Chữ Nôm Trích Dẫn do Viện Việt-Học xuất bản vào năm 2009.

 

 

 

 

GS Thái Công Tụng

GIÁO SƯ THÁI CÔNG TỤNG là cựu học sinh Quốc học Huế, Kỹ sư Nông học và Cử nhân Khoa học tại Toulouse (Pháp), Tiến sĩ Khoa học (1965) với luận án “Étude pédologique de la moyenne vallée du Sông Ba” và “Les principales formations végétales de la plaine de Phan Rang.”
Giáo sư thỉnh giảng các Đại học khác nhau trong nước: Đại Học Khoa học, Đại học Văn khoa, Đại học Nông Lâm Saigon.
Truớc 1975, giữ các nhiệm vụ như Giám Đốc Viện Khảo Cứu Nông NghiệpTrưởng Khối Kế Hoạch và Kỹ Thuật Bộ Canh Nông.
Sau 1975, định cư tại Canada và làm việc với các tổ chức quốc tế tại nhiều xứ thuộc miền Caraibes (Haiti), thuộc Đông Phi (Rwanda), thuộc Tây Phi (Guinée-Bissau), thuộc miền Sahel (Mali, Niger), và thuộc Nam Á (Népal).
Tác giả sách giáo khoa “Thổ nhưỡng học” (Nhà xuất bản Lửa Thiêng in tại Saigon năm 1972) và nhiều bài biên khảo trong các tạp chí như Định Hướng, Truyền Thông, Quốc Gia, Pháp Âm, Viên Giác. Ngoài ra, còn là tác giả sách “Việt Nam: môi trường và con người” được giải thưởng Văn học của Hội Quốc Tế Y sĩ Việt Nam Tự Do năm 2008.
Giáo sư Thái Công Tụng hiện là một trong hai Giáo sư Đồng Chủ Biên của Tập San Việt Học.

Tập-San Việt-Học • Viện Việt-Học • 15355 Brookhurst St., Suite 222, Westminster, CA 92683, USA • Tel: 714-775-2050 • Email: info@viethoc.com