Cái âm, cái ấm, cái ầm!

Nguyễn Hy Vọng

Trong mọi ngôn ngữ, cái âm và cách viết cho nó ra chữ không thể nào hợp cách 100%.

Spanish: viết la vida [life] mà lại đọc la bida từ 1000 năm rồi.

French: le sein, le saint cũng một âm thôi, vừa là cái vú vừa là ông thánh, quá đã!

Mỹ thì meet và meat, bạn hiểu sao rồi.

Mỹ và Pháp thì: research recherche viết hai cách đọc hai cách nhưng là một nghĩa thôi.

Cho nên một âm của mọi ngôn ngữ có thể viết nhiều cách, đọc ra nhiều cách và hiểu nhiều cách, sinh ra nhiều tiếng nhiều từ .. miễn là mọi người của một ngôn ngữ nào đó đồng lòng hiểu một cách riêng là được.

Xin đừng chẻ sợi tóc làm hai sợi lông, chưởi cha không bằng pha tiếng … thế nhưng 90 triệu người Việt vẫn thích pha tiếng khá nhiều!

Người Bắc thì chỉ trích Trung Nam về một và mộk, mát và mác vân vân..

Bảo rằng họ không biết lúc nào thì hỏi lúc nào cần thì cứ việc tha hồ ngã.

Người Trung và Nam thì lại chỉ trích Bắc kì:

học tập thì nơ nà, náo nếu mà bú mồm thì nại bú nia nịa

lạị còn chỉ trích là

nhà xập vì xét đánh

chương chìng cũng xập nuôn chả xung xướng zì

Coi bộ người miền Nam “thừa thua” xông lên, nghe nói Saì Gòn zạo này đang có phong trào người Bắc tập nói lờ qua nờ cho chuẩn kẻo bị cười chê.

Cả Bắc lẫn Trung ít chọc Nam kỳ yội yàng về guê vì sợ họ nổi điên lên họ oánh cho thì bỏ mạng.

Thật ra thì ai cũng hiểu cả không cần phân biệt hỏi ngã, không cần viết cho đúng tr, gi , d, r

hay v, không cần phải phát âm lờ nờ cho đúng, thì đã nàm xao? Thì có sao đâu, không răng mô

nói cách gì nguời ta cũng hiểu cả, nói trẹ, nói trại, nói sai, nói trật nói trệu, nói ngọng nói nghịu, nói chớt, nói lịu … tha hồ nói.

Cái thông minh là ở ngay nơi đầu óc nguời Việt Trung Nam Bắc, chứ không phãi nơi cái nưỡi của người Bắc:

nơi cái răng của người Trung

hay cái đi yìa của người Nam

Vậy mà ai cũng một hai đòi chuẩn cái không thể nào chuẩn.

Đúng là khôn quá hóa dại!

 

Bs Nguyễn Hy Vọng

Người rất thích pha tiếng