CÁC ẤN PHẨM CỦA CƠ SỞ

XUẤT BẢN VIỆN VIỆT HỌC 

Điện thư  info@viethoc.com

                                                               Điện thoại  714-775-2050                                                                                                                                                                                                                                                                

Ngữ pháp Việt Nam (Trần Ngọc Ninh)

2017  CSXBVVH  $39 — Những nét căn bản của cơ cấu tiếng Việt nhìn qua lăng kính khuôn khổ “Ngữ pháp hoàn vũ” (Universal Grammar) do ngữ học gia Noam Chomsky phát hiện và hệ thống hóa. Những thí dụ dùng để minh chứng các điểm quan yếu đang được giải thích thường là những câu tiếng Việt đầy tình tự dân tộc hoặc là những câu trích dẫn từ những tác phẩm văn học truyền thống của dân tộc. (Xin đọc bài giới thiệu sách này bởi Đàm Trung Pháp trong mục Điểm Sách).

Ngữ vựng tiếng Việt đầu tiên (Trần Ngọc Ninh)

2017  CSXBVVH  $39 — Dành cho các trẻ em gốc Việt Nam tại hải ngoại trong hạn tuổi 5 đến 15, tác phẩm giáo khoa tân kỳ này được soạn thảo căn cứ trên những phát hiện mới nhất của khoa tâm lý ngữ học (psycholinguistics) và ngữ pháp hoàn vũ (“universal grammar “do Noam Chomsky đề xướng) áp dụng vào phương pháp giảng dậy ngôn ngữ cũng như vào cách soạn bài học hợp lý và hữu hiệu nhất. Tài liệu sung mãn trong tác phẩm sư phạm này rất tiện lợi cho phương pháp “ngôn ngữ toàn vẹn” (“whole-language approach” của Ken Goodman) đang được áp dụng rất thành công tại Hoa Kỳ, theo đó bốn khả năng hiểu, nói, đọc, viết được luyện tập cùng một lúc. (Xin đọc bài giới thiệu sách này của Đàm Trung Pháp trong mục Điểm Sách).

Dạy đọc dạy viết tiếng Việt theo phương pháp âm-vị-học (Trần Ngọc Ninh)

2017 CSXBVVH  $20 —

Tiếng Việt dùng trong ngành thương mại (Lê Trang)

2015  CSXBVVH  $20 —

E-book Tổng hợp kiến trúc Phật giáo Việt Nam (Nguyễn Bá Lăng)

2015  CSXBVVH  $30 —

DVD Kinh tế và xã hội Việt Nam (Nguyễn Thế Anh)

2014  CSXBVVH  $35 —

Bước đường của cải lương (Nguyễn Tuấn Khanh)

2013  CSXBVVH  $15 —

U tình lục / Kể chuyện tình buồn (Hồ Biểu Chánh)

2013  CSXBVVH  $15 — Tác phẩm đầu tay của Hồ Biểu Chánh

với phần chú thích của nhà văn Nguyễn Văn Sâm.

E-book Việt Nam thời Pháp đô hộ (Nguyễn Thế Anh)

2013  CSXBVVH  $15 —

Đức Phật giữa chúng ta (Trần Ngọc Ninh)

2013  CSXBVVH  $25 —

Việt Nam: Văn hóa và môi trường (Đồng chủ biên: Lê Hữu Mục và Thái Công Tụng)

2012  CSXBVVH  $29 — Với sự đóng góp của 33 tác giả (Nguyễn Đình Hòa, Nguyễn Khắc Hoạch, Lê Hữu Mục, Thái Công Tụng, Lê Thành Khôi, vân vân). Phần lớn các bài viết bằng tiếng Việt, và một số viết bằng tiếng Anh hay tiếng Pháp. Các chủ đề chính yếu: Môi trường tự nhiên — Môi trường nhân văn và xã hội — Môi trường kinh tế — Môi trường tâm linh — Môi trường văn chương — Môi trường nghệ thuật. Trong phần phụ lục có bảng hướng dẫn và tiểu sử các tác giả.

Ước vọng Duy Tân: Tuyển tập Trần Ngọc Ninh (Chủ biên: Trần Uyên Thi)

2012  CSXBVVH  $29 — Tuyển tập các bài nghị luận của một học giả lỗi lạc từng làm Tổng trưởng Văn hóa Giáo dục VNCH trước 1975. Các chủ đề chính: văn hóa, huyền thoại, văn học sử, ngữ học. Ngoài ra còn có bài của các giáo sư đại học (Nguyễn Lương Tuyền, Phạm Cao Dương, Đàm Trung Pháp) và một số học trò cũ (nhất là Trần Uyên Thi) viết về nhà giáo kiệt xuất Trần Ngọc Ninh.

Quê hương vụn vỡ (Nguyễn Văn Sâm)

2011  CSXBVVH  $10 — Tuyển tập truyện ngắn về những mảnh đời vô vọng của dân chúng trong một quốc gia đang thoái hóa trầm trọng về mọi lãnh vực. Tác giả từng dạy văn chương Việt Nam tại Đại Học Văn Khoa Saigon trước 1975, và tiếp tục dạy học cũng như viết văn tại Hoa Kỳ cho đến ngày nghỉ hưu. Lời giới thiệu của nhà giáo Đàm Trung Pháp.

2015 CSXBVH $20  Trọng tâm nội dung:

 

(Còn tiếp)