Đơn Sơ

Vĩnh Nhơn

Cho tôi thấy lại mặt trời,

Chứng nhân thân ái một thời đã qua.

Cho tôi nghe lại tình ca,

Đò xưa, bến cũ, cây đa năm nào.

Cho tôi ngắm lại hoa đào,

Bên tường rêu lạnh; ngọt ngào gió đông.

Cho tôi tắm lại dòng sông,

Bên cồn cát trắng, điểm bông hoa vàng.

Cho tôi thấy lại đình làng,

Ngố tre, bụi đỏ, áo nàng lung linh.

Cho tôi mơ lại bóng hình

Mẹ già ngấn lệ, long lanh đợi chờ.

Cho tôi thoát kiếp sống hờ,

Hồn tôi về lại bến bờ năm xưa.

Cho tôi nghe lại tiếng mưa,

Mơ màng say giấc võng trưa bên hè.

Cho tôi xum họp bạn bè,

Chung trà, ly rượu, khề khà bên nhau.

Cho tôi vơi bớt niềm đau,

Chân trời, góc biển, lao đao xứ người.

Cho tôi thấy lại mặt trời.

[Hamilton, 24-01-1997]