DĨ VÃNG

Việt Thao

Chiếc áo tứ thân màu trắng lạnh

Liệm đời xuân sắc dưới khăn tang.

Để nhớ mãi buổi sáng Rằm Tháng Tư

Năm Ất Dậu (ngày 26- 5- 1945)

Mỗi lần hạ thắm dệt chân mây, 

Tu hú vang lên tiếng gọi bầy,

Se thắt lòng tôi buồn thoáng hiện

Chuỗi ngày côi cút tuổi thơ ngây:

***

Thuở ấy tôi đang học đánh vần,

Em tôi đùa cát gói hàng cân

Và tôi say đắm trò chơi trẻ

Cỡi ngựa tàu cau quanh trước sân.

***

Mẹ tôi thổn thức gọi tôi vào,

Quấn vội lên đầu nếp vải tang,

Nén giọng qua hàng mi trĩu nặng:

– Con ơi ! Quỳ lạy trước linh sàng.

***

Mẹ tôi thất thểu bước theo quan

Đưa tiễn chồng đi xuống suối vàng,

Mái tóc lòa xòa, chân rũ rượi

Nhớ thương chồng chất nghẹn lời than…

***

Mới có hai mươi tám tuổi đầu

Chiếc vành khăn trắng rứt chia bâu

Xóa đi những nét cười duyên thắm,

Lịm chết xuân xanh dưới mắt sầu!

Huế, ngày 9- 6- 1960

(Trong tập Khởi Điểm, Bài 34)

VIỆT THAO

Từ mẫu: Trần Thị Mậu (1917 – 1984)