TIẾNG MƯA RƠI

Nguyễn Văn Ngưu

 

Em có bao giờ nghe tiếng mưa rơi?

Tiếng mưa rơi, tiếng cả một đời

Và đời là một buổi chiều

Khi ngàn cánh hạc bay về muôn ngả

 

Em có bao giờ nghe tiếng mưa rơi?

Để nghe lòng nặng nhớ tơi bời

Con sông nước chảy mùa đông giá

Sương khói phủ mờ, bèo chơi vơi

 

Một tiếng đàn là một giọt mưa

Mưa tháng chín đưa anh vào đời

Mưa tháng năm đưa anh tới tình yêu

Mưa tháng mười một cho anh biết vị đắng cay

 

Em biết không, một giọt mưa là một kỷ niệm

Không bao giờ hiện hữu mà chỉ có trong nhớ mong

Là một co rút tận trong lòng

Em có bao giờ nghe tiếng mưa rơi?

 

Nguyễn Văn Ngưu