Ta sẽ đưa em về thăm xứ Huế

Nguyễn Văn Ngưu

Ta sẽ đưa em về thăm xứ Huế!

Thăm sông Hương xanh, thăm đĩnh Ngự tròn

Thăm bến Thương Bạc, cây đá mỏi mòn

Nhìn Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp

Hoa phượng ven sông quá mùa hoa rủ

Đồng Khánh, Quốc Học đứng bên nhau

Và chiều buồn thơ thẩn Bến Vân Lâu

Ta sẽ đưa em xuôi giòng nước sông Hương

Qua cầu Bặch Hổ, đến chợ Đông Ba

Mỗi sáng mỗi chiều có vạn người qua

Và bên kia xóm Vĩ Dạ xanh rì

Cau thẳng mình soi nước sông bến

Chúng ta sẽ lên đò di qua cồn Hến

Ăn cơm hến với ruốc đậm màu sâu lắng

Trong buổi chiều trời nhẹ nắng

Rồi ta ngược đò đi về đường Gia Hội

Rồi ta đi dọc đường xuống tới Bãi Dâu

Thăm mồ chôn tập thể Tết Mậu Thân

Để thấm thía nỗi buồn một chiều có mưa lất phất bay

Ta sẽ đưa em về thăm xứ Huế!