Em vào địa ngục với tôi đi
Come to me in hell, dearest

Phạm Doanh

Em vào địa ngục với tôi đi

Thượng giới buồn tênh chẳng có gì

Ở đây ấm lắm không cần sưởi

Tắm dầu trong vạc sướng mê ly

Thiên Đàng? quảng cáo đó mà thôi

Bao nhiêu người đẹp xuống đây rồi

Vài chú thiên thần bay lạc lõng

Em lấy gì vui nếu vắng tôi ?

Trên trời kỷ luật lắm em ơi

Đi lễ cầu kinh cả cuộc đời

Cái nhạc thính phòng nghe chán lắm

Dưới này nhảy rock thật là vui

Hễ lạc lên trời sẽ kẹt ngay

Một giây dài đến mấy trăm ngày

Cuộc sống đời đời không thay đổi

Còn đây hết nợ lại đầu thai

Năn nỉ em hoài, em chẳng theo

Tôi đành trả đủ một trăm hèo

Đút tiền cho lũ âm binh đói

Về lại trần gian với kiếp nghèo

Rửa tội tôi rồi em thấy chưa

Cái thằng cà chớn của ngày xưa

Bây giờ làm bộ như ngoan đạo

Đi lễ thật đều, cả lúc mưa

Dù cho tôi chẳng được lên trời

Một kiếp bên em cũng đủ thôi

Mai mốt em lên trên nước Chúa

Còn thương xin nói hộ đôi lời.

* * *

Come to me in Hell, Dearest

It’s not entertaining in Heaven

Down here it’s very warm, no need for heating

We bathe joyfully in a vat of oil

Paradise? It’s just advertisement

All the beauties are already here

A few angels flying about, so lost

What makes you happy without me?

In Heaven there’s only discipline

Attending masses, reciting the Bible all life long

The chamber music is so boring

Here we break dance to the rhythm of Rock’n Roll

You will get stuck, once in Heaven

A second is as long as a hundred days

In eternal life nothing changes

Here we get reincarnated after paying off our debt

You wouldn’t budge despite my plea

I can nothing but accept hundred lashes

Bribe the hungry greedy guards

to return to the world as a poor man

Have you seen that I am now baptized?

The vagabond of earlier days

Now pretending to be pious

By regularly attending the masses even at rain

Although I wouldn’t be allowed into Heaven

One life beside you is enough

When you go there and meet the Lord

Put some kind words for me, would you!