KÍNH CHÚC MỪNG

(Thủ nhất thanh – Tam khúc liên châu)

 

KÍNH gửi đóa hồng tặng TẬP SAN   

KÍNH mừng VIỆT HỌC đã danh vang

KÍNH nguồn VĂN HÓA ngời nghiên bạc

KÍNH chữ LẠC LONG rực bút vàng

KÍNH bậc cao nhân tâm chất ngất

KÍNH người học giả chí thênh thang

KÍNH mong mọi ngả đều may mắn

KÍNH được trao lời để chúc an

***

CHÚC an VIỆT HỌC gặp duyên lành

CHÚC phúc TẬP SAN đặng sáng danh    

CHÚC tỏa hồng quang, muôn việc toại 

CHÚC lan hoàng phúc, vạn công thành

CHÚC gom chất ngất bao bài quý

CHÚC nhận tràn trề những ý thanh

CHÚC mỗi ngày qua tin hỷ đến

CHÚC nhiều tháng tới nỗi mừng sanh

***

MỪNG sanh địa lợi gặp nhân hòa

MỪNG chúc toàn ban tiến tiến xa

MỪNG thấy TẬP SAN nhiều dị thảo

MỪNG xem VIỆT HỌC lắm kỳ hoa

MỪNG gìn ngôn ngữ quê hương Mẹ

MỪNG giữ văn chương đất nước Cha

MỪNG tạo danh thơm loang bốn biển

MỪNG mang tiếng tốt trải muôn nhà…

 

Phương Hoa – APR 9th 2021