Cách tránh né sentence fragments

CÁCH TRÁNH NÉ SENTENCE FRAGMENTS Giáo Sư Đàm Trung Pháp Chủ Biên Danh Dự TSVH   Fragments là những câu không trọn vẹn về hình thức cũng như ý nghĩa. Đứng “chơi vơi,” fragments là những lỗi rất nặng trong Anh ngữ hàn lâm. Ta phải biết cách tránh hoặc sửa những lỗi...