Kim Vân Kiều Ca

Kim Vân Kiều Ca Phó phẩm Đoạn Trường Tân Thanh thế kỷ 19 ở vùng Nam Kỳ Lục Tỉnh. Nguyễn Văn Sâm giới thiệu và phiên âm lần đầu Bản Kim Vân Kiều Ca nầy (Thư Viện Quốc Gia HN ký hiệu R560, trang 1-4) và bản Túy Kiều Phú (tài liệu chép tay NVS sưu tầm) cùng nhiều bài văn...

Đọc lại “Màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ

Đọc lại “Màu thời gian” của Đoàn Phú Tứ Vĩnh Đào Có những nhà thơ để lại tên trong văn học sử chỉ với một bài thơ. Đó là trường hợp của Đoàn Phú Tứ với bài “Màu thời gian” được đăng lần đầu trên báo Ngày Nay số 198 (số Tết năm Canh Thìn) ngày...