Một bông hồng mùa đông

Một bông hồng mùa đông Nguyễn văn Trần   “Sách quốc ngữ, Chữ nước ta. Con cái nhà, Đều phải học. Miệng thì đọc, Tai thì nghe. Đừng ngủ nhè, Chớ láu táu…” Trên đây là một bài học thuộc lòng mà ngày nay, các cụ chắc còn nhớ. Người soạn sách giáo khoa cho trẻ con...