Anh hùng thời đại

Anh Hùng Thời Đại Nguyễn Tuấn Huy Khi nói đến nhà văn Nguyễn Văn Sâm, người ta hay nhắc đến những lời đối thoại, những danh từ miền Nam của ông mà ông thường dùng như thể đó là những nét độc đáo trong văn chương của ông. Nhưng đây cũng chỉ là hình thức bên ngoài giúp...