Người gìn giữ quá khứ

Người gìn giữ quá khứ     Tu tập có muôn vạn pháp môn, chọn đúng pháp môn của mình cần can đảm vượt qua những khó khăn. (NVS)   1. ‘Bình đã đậy nắp, đổ nước hoài cũng không đầy. Tính chất nóng lạnh của nước, mùi vị của trà trong đó cũng không thay đổi...

Giao Cảm về tập thơ Nữ Tắc của Trương Vĩnh Ký

Giao Cảm về tập thơ Nữ Tắc của Trương Vĩnh Ký Nguyễn Văn Sâm Cả trăm năm nay, từ ít nhứt là năm 1911, không ai thấy được bản Nôm (BN) mà Trương Vĩnh Ký (TVK) đã dùng để phiên âm quyển Nữ Tắc vì ngày xưa người ta không có thói quen đưa bản Nôm ra làm chứng cớ cho công...