Cây tre trong văn hoá Việt

Cây tre trong văn hoá Việt Thái Công Tụng  1.Dẫn nhập. Làng mạc Việt thường có lũy tre bao bọc. Trong bài hát Làng Tôi của Chung Quân, tác giả đã nói ngay đến cây tre Làng tôi có cây đa cao ngất từng xanh. Có sông sâu lờ lững vờn quanh êm xuôi về Nam. Làng tôi...