Canada, một cường quốc đậu nành

Canada – Một Cường Quốc Đậu Nành   Thái Công Tụng     1. Dẫn nhập Cây đậu nành, tên khoa học: Glycine Max (L) Merr., còn gọi là đậu tương, là cây trồng lấy hạt, cây có dầu quan trọng bậc nhất trên thế giới, đứng hàng thứ 4 sau cây lúa mì, lúa nước...