OCEAN VUONG, MỘT THIÊN TÀI XUẤT HIỆN TRONG VĂN HỌC MỸ THẾ KỶ XXI

OCEAN VUONG, MỘT THIÊN TÀI XUẤT HIỆN TRONG VĂN HỌC MỸ THẾ KỶ XXI Vĩnh Đào  Từ một cậu bé Việt Nam tỵ nạn đến một nhà văn thiên tài mà trong 100 năm chỉ xuất hiện được một vài người.   Ocean Vuong, tên khai sinh là Vương Quốc Vinh, sinh năm 1988 tại Sài Gòn. Ông...