Bàn thờ tổ tiên

Bàn thờ tổ tiên Lạp Chúc Nguyễn Huy Bát nhang nghi ngút khói bà mẹ chắp tay lâm râm khấn vong hồn ở nơi nao LC, Haïjin Bài học văn hóa Bàn thờ gia tiên là : – Hình ảnh vũ trụ của Lão Giáo làm nơi trú ẩn cho vong hồn người chết còn tồn tại bên cạnh người sống,...