KÍNH CHÚC MỪNG

KÍNH CHÚC MỪNG (Thủ nhất thanh – Tam khúc liên châu)   KÍNH gửi đóa hồng tặng TẬP SAN    KÍNH mừng VIỆT HỌC đã danh vang KÍNH nguồn VĂN HÓA ngời nghiên bạc KÍNH chữ LẠC LONG rực bút vàng KÍNH bậc cao nhân tâm chất ngất KÍNH người học giả chí thênh thang KÍNH mong mọi...

Một bông hồng mùa đông

Một bông hồng mùa đông Nguyễn văn Trần   “Sách quốc ngữ, Chữ nước ta. Con cái nhà, Đều phải học. Miệng thì đọc, Tai thì nghe. Đừng ngủ nhè, Chớ láu táu…” Trên đây là một bài học thuộc lòng mà ngày nay, các cụ chắc còn nhớ. Người soạn sách giáo khoa cho trẻ con...