09. Ấn bản tháng 5 & 6, 2021

Tập San Việt Học – Số tháng Năm và Sáu, 2021   Lời Ngỏ     Trước tiên chúng tôi có lời xin lỗi độc giả về sự chậm trễ trong việc Ra Mắt số báo nầy vì những lý do ngoài ý muốn của những người có trách nhiệm với tờ báo. Tuy vậy số báo nầy hôm nay cũng đã...

08. Ấn bản tháng 3 & 4, 2021

ẤN BẢN THÁNG 3 & 4, 2021 TẬP SAN VIỆT HỌC Giao Cảm   Tháng Ba năm 2021 đánh dấu một khúc quanh cho TSVH sau ba năm được gầy dựng và chăm sóc nòng cốt bởi Gs Chủ Biên Đàm Trung Pháp, nay là Chủ Biên Danh Dự TSVH vì lý do sức khoẻ.  Hai Giáo sư Đồng Chủ...